حافظان آرامش

خانه / حافظان آرامش

 

 

 

 

شرکت کارگزاری رسمی بیمه حافظان آرامش با شماره ثبت ۴۸۰۶۶۲ و کد ۱۰۲۳ بیمه مرکزی به عنوان یکی از شرکتهای گروه اقتصاد سابین با همکاری کارشناسان و مشاورین خبره ، با تجربه بیش از ۴۰ سال فعالیت در صنعت بیمه کشور در شرکتهای دولتی و خصوصی ، آمادگی لازم برای ارائه خدمات مشاوره بیمه ،کسب نرخ و شرایط مطلوب ، تسهیل و تسریع در امر صدور ، ارائه خدمات در طول مدت بیمه ، دریافت خسارت انواع بیمه نامه های اموال، مسئولیت و اشخاص از کلیه شرکتهای بیمه را دارا می باشد.

آدرس وب سایت:  hfz1.com