همکار قابل اعتماد شما در سطح منطقه

گروه اقتصاد سابین

گروه اقتصاد سابین به عنوان یک هلدینگ خدمات مالی و اقتصادی در تاریخ ۱۹/۰۸/۱۳۸۸ و با هدف دستیابی به جایگاهی معتبر و پیشتاز در بین گروه‌های مالي، اقتصادی و مدیریتی بخش خصوصی کشور و منطقه از طریق بکارگیری سرمایه انسانی خردمند و با تجربه و خلق ارزش در حوزه کسب و کار خود تاسیس گردیده است.